> HomeTietoa > Oikeudelliset huomautukset

Oikeudelliset huomautukset

Tekijänoikeudet

Copyright 2020 Daimler Truck AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Daimlerin internetsivuilla olevat tekstit, kuvat, ääni-, animaatio- ja videotiedostot ja niiden sijoittelu on suojattu tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla. Niitä ei saa kopioida kaupallisiin tarkoituksiin eikä jakeluun eikä myöskään muokata tai sijoittaa toisille sivuille. Joillakin Daimlerin internetsivuilla on myös materiaalia, jonka tekijänoikeudet kuuluvat muille toimijoille.

 

Tuotemuutokset

Osa näillä internetsivuilla olevista tuotetiedoista, kuvaesityksistä ja kuvista on saatettu laatia yleiseen käyttöön Daimlerin eri maissa ylläpidettäville internetsivuille. Tästä seuraa, että sivuilla on esitelty myös sellaisia tietoja ja/tai varusteita, joita ei ole saatavilla joissain maissa tai jotka ovat saatavilla vain lisätilauksesta johtuen paikallisista markkinavaatimuksista tai säädöksistä.

 

Jos olet kiinnostunut jostakin internetsivuillamme näkemästäsi automallista, väristä tai lisävarusteesta ja olet epävarma sen saatavuudesta omassa maassasi, ota yhteyttä Daimleriin ja/tai paikalliseen valtuutettuun myyjään, jolta saat ajankohtaista tietoa kyseisestä tuotteesta ja sen saatavuudesta omassa maassasi.

 

Hinnat

Kaikki esitetyt hinnat ovat suositeltuja vähittäismyyntihintoja. Hinnat vastaavat tilannetta julkaisuhetkellä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

 

Tavaramerkit

Jollei muuta ilmoiteta, kaikki Daimlerin internetsivuilla esitellyt merkit ovat Daimlerin tavaramerkkisuojan alaisia. Tämä koskee erityisesti mallinimimerkkejä, yrityksen logoja ja tunnuksia.

 

Ei oikeuksia

Daimler on pyrkinyt luomaan innovatiiviset ja informatiiviset internetsivut. Toivomme, että olet yhtä innostunut luovasta panoksestamme kuin mekin. Sinun on myös tärkeää ymmärtää, että Daimler suojelee immateriaalista omaisuuttaan, johon kuuluvat patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Siksi sinun on tärkeä ymmärtää, että tämä internetsivusto tai mikään sen sisällöstä ei anna kenellekään oikeuksia Daimlerin immateriaalioikeuksiin.

 

Varoituksia tulevaisuutta koskeviin väitteisiin liittyen

Tässä asiakirjassa on tulevaisuutta koskevia väitteitä, jotka heijastelevat tämänhetkistä käsitystämme tulevaisuudesta. Tulevaisuutta koskevissa väitteissä käytetään sanoja ”ennakoida”, ”olettaa”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”projisoida”, ”pitäisi” sekä vastaavia ilmaisuja. Näihin väitteisiin sisältyy paljon riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ovat muun muassa taloudellinen laskukausi tai hidas talouden kasvu talouden kannalta keskeisillä alueilla, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa; muutokset vaihto- ja korkokursseissa; kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille ja mahdollinen kiinnostuksen lasku meidän tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan, mikä voi estää meitä nostamasta hintoja: polttoaineen, raaka-aineiden ja arvokkaiden metallien hintojen nousu; tuotannon häiriöt, jotka johtuvat materiaalin saatavuuden ongelmista, lakoista tai toimittajiemme maksukyvyttömyydestä; käytettyjen ajoneuvojen hintojen lasku; Daimler Trucksin liiketoiminnan näkymät, joihin vaikuttaa odotettua pidempään jatkuva kysynnän vähäisyys USA:n ja Japanin hyötyajoneuvomarkkinoilla; kululeikkausten ja tehokkuutta parantavien toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano; lakien, säädösten ja valtiovallan harjoittaman politiikan muutokset, jotka koskevat erityisesti ajoneuvojen päästöjä, polttoaineiden taloudellisuutta ja turvallisuutta, vireillä olevien valtiollisten selvitysten ja vireillä olevien tai tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvien oikeustoimien ratkaisut; sekä muut riskit ja epävarmuustekijät, joista joitakin on kuvailtu Daimlerin uusimman vuosikertomuksessa osiossa ”Risk Report” sekä uusimman vuosikertomuksen 20-F-vuosikertomusraportin osioissa ”Risk Factors” ja ”Legal Proceedings”, joka on luovutettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle (Securities and Exchange Commission, SEC). Jos jotkin näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä toteutuvat tai jos tulevaisuuteen suuntautuneiden väitteidemme perusteet osoittautuvat vääriksi, todelliset seuraukset voivat olla olennaisesti erilaiset kuin mitä olemme näissä väitteissä ilmaisseet tai edellyttäneet. Emme katso olevamme velvollisia muuttamaan näitä tulevaisuuteen suuntautuvia väitteitä. Kukin tulevaisuuteen suuntautuvat väite kertoo vain siitä hetkestä, jolloin se on tehty.

 

Jos haluat ymmärtää paremmin näitä riskejä ja saada niistä lisätietoja, tutustu yrityksen kehitysnäkymiin ja niihin liittyviin olosuhteisiin. Löydät tuoreinta tietoa yrityksestä uusimmista vuosikertomuksista, osavuosikatsauksista, uusimman vuosikertomuksen 20-F-vuosikertomusraportista sekä uusimmasta 6-K-raportista. 20-F- ja 6-K-raportit on luovutettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle (Securities and Exchange Commissions, SEC).

 

Nämä raportit löytyvät internetsivustoltamme osiosta Sijoittajasuhteet – Raportit. Raportin voi tilata painettuna maksutta osoitteesta www.daimler.com kohdasta Investor Relations – IR Services – Order Service.

 

20-F- ja 6-K-raportit ovat saatavissa SEC:n internetsivuilta.

 

Ei nimenomaisia tai oletettuja takuita

Daimler on toimittanut tämän sivuston tiedot ”sellaisenaan” ja sanoutuu lain sallimissa puitteissa irti kaikista, niin nimenomaisista kuin oletetuistakin, takuista mukaan lukien rajoituksetta kaikki mahdolliset oletetut takuut tuotteen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä loukkaamattomuus. Vaikka annetun tiedon pitäisi olla oikeaa, siinä voi olla virheitä tai epätarkkuuksia.

 

Tällä internetsivustolla on linkkejä muille sivustoille, joita Daimler ei voi valvoa. Siksi emme ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöistä. Daimler tarjoaa näitä linkkejä vain hyödyksesi eikä linkin esiintyminen Daimlerin sivulla tarkoita, että Daimler tukisi linkitettyä sivua.